Azərbaycan Respublikası                                                   Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
             Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu                                               Publik hüquqi şəxsin
                              S T R U K T U R U

Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi  

Sədr

Elmi Şura

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili 
şöbəsi 

Bitki mühafizəsi laboratoriyası

Sədr müavini 
(elmi işlər üzrə) 

Seleksiya şöbəsi 

Toxumçuluq şöbəsi 

Becərmə texnologiyası şöbəsi 

Kartofçuluq şöbəsi 

İnformasiya və marketinq şöbəsi

Aqrokimya
laboratoriyası 

Fiziologiya 
laboratoriyası 

Biotexnologiya laboratoriyası 

Örtülü sahə laboratoriyası 

Emal, saxlama və keyfiyyətı laboratoriyası 

Elmi katib 

Doktorantura

Kartofun seleksiya və toxumçuluğu laboratoriyası 

Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi 

TOVUZ BZTS

Direktor 

Sədr müavini 
(istehsalat işləri üzrə)

İnzibati təsərüfat 
şöbəsi 

Şəmkir Dayaq 
Məntəqəsi 

Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı (təsərrüfat hesablı)

LƏNKƏRAN BZTS 

Direktor 

Tərəvəz bitkilərinin becərilməsi texnologiyası laboratoriyası 

Tərəvəz bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu şöbəsi

Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi 

QUSARÇAY BZTS 

Direktor 

Tərəvəz bitkilərinin seleksiya və toxumçuluğu  laboratoriyası (10)

Tərəvəz  və bostan bitkilərinin becərilməsi texnologiyası laboratoriyası 

Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi 

İnstitutun tabeli qurumları ilə bağlı struktur sxemi               (şöbə və laboratoriyalar göstərilməklə)

LƏNKƏRAN BÖLGƏ ZONA TƏCRÜBƏ STANSİYASI

Direktor 

Tərəvəz bitkilərinin seleksiya və toxumçuluğu  laboratoriyası 

Tərəvəz bitkilərinin becərilməsi texnologiyası laboratoriyası 

Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi 

QUSARÇAY BÖLGƏ ZONA TƏCRÜBƏ STANSİYASI

Direktor 

Tərəvəz bitkilərinin seleksiya və toxumçuluğu  laboratoriyası 

Tərəvəz  və bostan bitkilərinin becərilməsi texnologiyası laboratoriyası 

Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi 

TOVUZ BÖLGƏ ZONA TƏCRÜBƏ STANSİYASI

Direktor 

Kartofun seleksiya və toxumçuluğu laboratoriyası 

Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi