top of page

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Beynəlxalq əlaqələri

2005-ci ildən Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu Dünya Tərəvəzçilik Mərkəzi (AVRDC, Tayvan) və Beynəlxalq Kartofçuluq Mərkəzi (CİP, Peru) ilə sıx əməkdaşlıq edir. 
Dünyanın müxtəlif ölkələrində (ABŞ, İngiltərə, Hollandiya, Avstraliya, Rusiya, Çin, Fransa, Türkiyə, İran, Hindistan, Yaponiya, Peru, Tayvan, İsrail, Almaniya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Ukrayna, Belarus və s.) yerləşən universitetlərin, elmi mərkəzlərinin, şirkətlərin və s. təşkilatların nümayəndələri Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda olmuşlar.
Eyni zamanda institutun əməkdaşları müxtəlif xarici ölkələrdə (Polşa, İsrail, Misir, Türkiyə, Rusiya, Çin, Yaponiya, Hindistan, Macarıstan, Tayvan, Cənubi Koreya və s.) keçirilən beynəlxalq konfranslarda, treninqlərdə iştirak edir, elmi təcrübə və kolleksiya materiallarının mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq aparırlar.

  • Dünya Tərəvəzçilik Mərkəzi ( AGRDC, Tayvan )

  • Beynəlxalq Kartofçuluq Mərkəzi ( CİP, Peru )

  • Belarus Genetika vı Sitologiya İnstitutu

  • Ümumrusiya Elmi-Tədqiqat Seleksiya və Toxumçuluq İnstitutu ( VNİSSOK )

  • Ümumrusiya Bitkiçilik İnstitutu

  • Özbəkistan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik,Bostançılıq və Kartofçuluq İnstitutu

  • Qazaxıstan Elmi-Tədqiqat Kartofçuluq və Tərəvəzçilik İnstitutu

  • Türkiyə,Niğde Ömer Halisdemir Universiteti

  • Çin Xalq Respublikası, Hubey Bio-Texnologiya Peşə Kolleci

bottom of page