Tərəvəz toxumlarının emalı prosesi

1.jpg

Hasilat maşını və elevator
Tərəvəzlər elevator vasitəsilə doğrayıcıya ötürülür. Məhsulun toxumu və lətini ayırır.

6.jpg

Quruducu maşın 

Dezinfeksiya olunmuş nəm toxumları barabanlarda quruducuya yerləşdirilir. Təyin olunmuş vaxt və temperaturdan asılı olaraq qurudulur.

2.jpg

Sentrifuqa 

Məhsul ilkin ayrılmadan keçdikdən sonra lət qarışıq toxumlar sentrafuqa da suyundan ayrılır.

5.jpg

Dezinfeksiya maşını

Homogenizə edilmiş toxumlar su və dezinfeksiya edici məhlullar əlavə edilərək barabanlarda yüksək təzyiqlə yuyulur.

3.jpg

Çox kabinli quruducu

Sentrafuqadan nəm halda çıxan toxumlar quruducu kabinlərdə torbalara yığılaraq  tam quru vəziyyətə gətirilir.

4.jpg

Qarışdırıcı

Qurudulmuş toxumlar qarışdırıcıda homogenləşdirilir. 

7.jpg
8.jpg
9.jpg

Fırçalama maşını

İnfeksiya və göbələklərdən qorumaq üçün toxumu fırçalayır. (Yalnız pomidor toxumları üçün.)

Hava-ələk maşını 

Üç növ ələk vasitəsilə müxtəlif ölçülü toxumlar ayrı-ayrı qablara avtomatik olaraq tökülür. Yüksək təzyiqli hava isə yüngül toxumları digər qaba ayırır

Silindirik blok 

Deformasiya olunmuş  və istifadəyə yararlı toxumları bir-birindən ayırır. (Yalnız kahı toxumu üçün)

12.jpg
11.jpg
10.jpg

Odadavamlı döşəməsi olan quruducu 

Astarlama prosesindən sonra 100 kq-a qədər toxumu qurudur.

Astarlama cihazı

Toxumun dərmanlanması və astarlanması üçün avtomatik fırlanan qurğu. 

Qravitasiya masası

Laboratoriya üçün qravitasiya ayırıcısı artıq eni, uzunluğu və qalınlığına görə çeşidlənmiş az miqdarda toxum üçün nəzərdə tutulur.

13.jpg

Toxum sayan aparat

İnsan gözü prinsipi ilə işləyir və üç görmə dalğa uzunluqlarının- qırmızı, yaşıl və göy birləşməsi vasitəsilə rəng fərqlərini təyin edir. 

14.jpg

Paketləmə aparatı

İçərisinə tərəvəz toxumları doldurulmuş xüsusi materialdan olan toxum qabları paketlənir.