Kadr hazırlığı (2019)
Tərəvəzçilk Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantura və  dissertanturasında təhsil alanlar haqqında 
                                                                       M Ə L U M A T
                                                                            (Rəqəmlə)

Doktorantlar

Fəlsəfə doktorluğu üzrə

Elmlər doktorluğu üzrə

Əyani    Qiyabi    Cəmi        -            18          18

Əyani    Qiyabi    Cəmi       -            2            2

Dissertantlar

   Cəmi          2