KARTOF MİNİ YUMRULARIN İSTEHSALI

İnstitutun müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş Biotexnologiya laboratoriyasında   in vitro  şəraitində virussuz, sağlam kartof miniyumrularının istehsalı həyata keçirilir. Bu Respublikada  sağlam kartof toxumçuluğunun təşkil olunmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir.