Rəhbərlik

40407596_2547742905452032_57504692122503

Elmar Allahverdiyev

Sədr

   Elmar İlham oğlu Allahverdiyev 1985-ci il 20 may tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır.

Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutunun xidmətedici heyətində mexanik vəzifəsində işləmişdir. 03.10.2011-ci il tarixdən 20.02.2012-ci il tarixədək Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunun emal, saxlama və keyfiyyət laboratoriyasında böyük laborant, 20.02.2012-ci il tarixdən 27.05.2013-cü ilə qədər həmin İnstitutda təsərrüfat işləri üzrə qrup rəhbəri vəzifəsində işləmişdir.

2013-cü il 27 may tarixində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini, 2016-cı il 22 fevral tarixində isə istehsalat üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.Eləcə də 2014-2016-cı illərdə İnstitutda Biotexnologiya laboratoriyasının yaradılmasında yaxından iştirak etmiş və orada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ictimai əsaslarla həmin laboratoriyaya rəhbərlik etmişdir. 2018-ci il 16 may tarixindən İnstitutun direktoru, 2019-cu il 26 avqust tarixindən İnstitutun İdarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışır.

Ələmdar Əsgərov

Sədr müavini

  Əsgərov Ələmdar Tağı oğlu 1958-ci ilin 10 avqustunda Kürdəmir rayonunun Muğanlı kəndində doğulmuşdur. O, 1979-cu ildə S.Ağamlıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” fakultəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. 1984-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək alim aqronom ixtisasına yiyələnmiş, təyinatla Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutuna göndərilmiş və orada kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.  Həmin ildə institutun nəzdində fəaliyyət göstərən aspiranturanın “Tərəvəzçilik” ixtisası üzrə əyani şöbəsinə daxil olmuş, “Əsas soğan bitkilərinin (baş soğan, kəvər və sarımsaq) müqayisəli fotosintez fəaliyyəti və məhsuldarlığı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazmışdır. 1987-ci ildə  oranı bitirdikdən sonra yenidən həmin institutda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1990-ci il aprelin 5-də namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “ Bitki fiziologiyası” ixtisası üzrə biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi aldıqdan sonra böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1993-1994-cü illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

2015-ci il 02 oktyabr tarixindən Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 2019-cu il 26 avqust tarixindən İnstitutun İdarə heyətinin sədrinin elmi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışır.

Hikmət Nəsibov

Sədr müavini

   Nəsibov Hikmət Nəsir oğlu 07 aprel 1975-ci ildə Ermənistan Respublikası Vardenis rayonu Əzizli kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi başa vurduqdan sonra 1996-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının «Meyvə, tərəvəzçilik və üzümçülük» fakültəsini bitirərək «Alim aqronom» ixtisasına yiyələnmişdir.
2013-cü ildə Rusiya Federasiyasının Təhsil və Elm Nazirliyi yanında Ali Attestasiya Komissiyasının, 2016-cı ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə «Tərəvəzçilik» ixtisasında aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
Rusiya Federasiyasında 2001-2003-cü illərdə OOO “Pilar Vet-Farm” şirkətində direktor köməkçisi, 2003-2010-cu illərdə OOO “Vetsfera” şirkətində baş direktor, 2010-2013-cü illərdə 2016-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tərəvəzçilik ixtisası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir.
   22 aprel 2019-cu il tarixdən Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun istehsalat üzrə direktor müavini,
2019-cu il 26 avqust tarixindən İnstitutun İdarə heyətinin sədrinin istehsalat üzrə  müavini  vəzifəsində  çalışır.

12669498_832224066904164_942537231484486

Ramil Nəbiyev

Elmi katib

   Nəbiyev Ramil Cəbrayıl oğlu 05 aprel 1983-cü ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2000-2004-cü illərdə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) “Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” fakültəsinin “Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” ixtisası üzrə əyani bakalavr təhsili almışdır. 2004-2008-ci illərdə həmin akademyanın (ADAU-nun) “Aqronomluq və texnologiya” fakültəsinin aqronomluq istiqamətində “Tərəvəzçilik” ixtisaslaşması üzrə əyani magistratura təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərvəzçilik İnstitutunun Örtülü sahə laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2009-2011-ci illərdə həmin institutda Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə “Seleksiya və toxumçuluq” ixtisasında əyani təhsil almışdır. 2012-ci ilin yanvar ayından 2013-cü ilin avqust ayına qədər institutun Örtülü sahə laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

01 avqust 2013-cü il tarixdən Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi katibi vəzifəsində çalışır.