Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

89-105 gün

Meyvəsinin forması

Uzunsov-oval

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

95,5-105,5 qr

Məhsuldarlığı

500,0-650,0 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

2-3 ədəd

Yubiley-60

AZN1,00Fiyat