top of page

Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

97-100 gün

Meyvəsinin forması

Prizmavari

Yetişmiş meyvənin rəngi

Açıq yaşıl

Meyvənin qabığı

Hamar parıltılı

Meyvənin orta çəkisi

95,0-100,0 qr

Məhsuldarlığı

450,0-470,0 sen/ha

Yadigar

AZN1,00Fiyat
    bottom of page