top of page

Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

75-80 gün

Meyvənin forması

Girdə və az ovalvari

Meyvənin  rəngi

Açıq yaşılımtıl sarı

Meyvənin orta çəkisi

1,5-1,8 kq

Məhsuldarlığı

250,0-260,0   sen/ha

Veteran

1,00AZNFiyat
    bottom of page