Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

120-127 gün

Meyvəsinin forması

Uzunsov

Yetişmiş meyvənin rəngi

Açıq yaşıl

Meyvənin qabığı

Zəif dalğavari

Meyvənin orta çəkisi

13,2 qr

Məhsuldarlığı

360,0-385,0 sen/ha

Ulduz

AZN1,00Fiyat