Yetişkənliyi

Ortagecyetişən

Yetişmə müddəti

90-95 gün

Yumrunun  forması

Dəyirmi

Yumrunun rəngi

Əmtəəlik yumrunun orta çəkisi

90-95  qr

Məhsuldarlığı

180-200 sen/ha

Telman

AZN1,00Fiyat