Yetişkənliyi

Ortayetişəndir

Yetişmə müddəti

72-80 gün

Paxlanın  forması

Oraqvari, sıyrımlıdır

Paxlanın rəngi

Yaşıldır

Toxumun forması

Ayvaridir

Toxumun rəngi

Çaxırı qırmızı

1000 ədəd toxumun kütləsi

450-500 qr

Məhsuldarlığı

40-50 sen/ha

Sevinc

AZN1,00Fiyat