Yetişkənliyi

Ortatezyetişən

Yetişmə müddəti

106-108 gün

Meyvəsinin forması

armudvari

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

Parlaq-hamar

Meyvənin orta çəkisi

99,0-105,0 qr

Məhsuldarlığı

612,0-625,2 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

3-4 ədəd

Mirvari

AZN1,00Fiyat