Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

113-117 gün

Meyvəsinin forması

yumru

Yetişmiş meyvənin rəngi

Parlaq qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

120,0-140,0 qr

Məhsuldarlığı

430,6-500,0 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

3-5 ədəd

Leyla

AZN1,00Fiyat