Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

70-75 gün

Paxlanın  forması

İri, böyrəkvari

Paxlanın rəngi

Yaşıl, sıyrımsız

Toxumun forması

Özündən xətli ellipisvari

Toxumun rəngi

1000 ədəd toxumun çəkisi

300,0-350,0 qr

Məhsuldarlığı

202,0-210,0 sen/ha

İsa-12

AZN1,00Fiyat