Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

103-107 gün

Meyvəsinin forması

yumru

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

140,0-170,0 qr

Məhsuldarlığı

496,0-520,0 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

4-5 ədəd

Xəzər

AZN1,00Fiyat