Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

95-105 gün

Meyvəsinin forması

yastı

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

185,0-193,0 qr

Məhsuldarlığı

429,0-509,0 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

6-10 ədəd

İlyas

AZN1,00Fiyat