Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

109-111 gün

Meyvəsinin forması

yumru

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

135,5-140,5 qr

Məhsuldarlığı

698,7-871,5 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

4-5 ədəd

Elim

AZN1,00Fiyat