Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

106-110 gün

Meyvəsinin forması

Silidrik

Yetişmiş meyvənin rəngi

Qara

Meyvənin qabığı

Hamar

Meyvənin orta çəkisi

145,0-160,0 qr

Məhsuldarlığı

500,0-600,0 sen/ha

1000 toxumun çəkisi

4,5-6,0 qr

Billur

AZN1,00Fiyat