Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

100-105 gün

Meyvəsinin forması

yumru

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

92,0-95,5 qr

Məhsuldarlığı

481,0-514,6 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

2-3 ədəd

Alsu

AZN1,00Fiyat