top of page

Tovuz BZTS-nın və Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin nümunəvi əkin sahələrinə baxış keçirilmişdir.

JFRW1441.JPG

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Tovuz BZTS-nın və Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin nümunəvi əkin sahələrinə baxış keçirilmişdir. Burada toxumluq məqsədi ilə milli kartof sortları olan Əmiri-600, Sevinc və Telman sortları əkilmişdir. Elmi-metodiki nəzarəti həyata keçirtmək məqsədi ilə İnstitutun bir sıra əməkdaşları əkin sahələrinə baxış keçirmiş və öz tövsiyyələrini vermişdirlər.

bottom of page