Bitki mühafizəsi üzrə göstərilən xidmətlərin

                     S İ Y A H I S I

  • Sahələrə visual baxışın keçirilməsi və laboratoriya analizlərinə nümunələrin götürülməsi

  • Torpaq analizləri

  • Nemotod  sistalarının torpaqda müəyyən edilməsi

  • Torpaqda həşarat və göbələklərin müəyyən edilməsi

  • Torpaqda, suda və bitkilərdə qalıq pestisidlərinin təyin edilməsi

  • Laboratoriya şəraitində patogen göbələklərin təyin edilməsi

  • Elisa üsulu ilə virusların müəyyən edilməsi

  • PZR üsulu ilə virusların müəyyən edilməsi

  • Aparılan analizlərə dair rəyin hazırlanması