Bitki mühafizəsi üzrə göstərilən xidmətlərin

                     S İ Y A H I S I

 • Sahələrə visual baxışın keçirilməsi və laboratoriya analizlərinə nümunələrin götürülməsi

 • Torpaq analizləri

 • Nemotod  sistalarının torpaqda müəyyən edilməsi

 • Torpaqda həşarat və göbələklərin müəyyən edilməsi

 • Torpaqda, suda və bitkilərdə qalıq pestisidlərinin təyin edilməsi

 • Laboratoriya şəraitində patogen göbələklərin təyin edilməsi

 • Elisa üsulu ilə virusların müəyyən edilməsi

 • PZR üsulu ilə virusların müəyyən edilməsi

 • Aparılan analizlərə dair rəyin hazırlanması

logo_teti_düzenlendi.png

Azərbaycan Respublikası

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

Publik hüquqi şəxs

 • Facebook
 • Instagram

Faydalı linklər

Partnyorlarımız

1.png
3.png
6.png
14.png
agro0.png
Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi
xcvbn_düzenlendi.png
images.png