top of page

Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

86-88 gün

Meyvəsinin forması

Uzun konusvari

Yetişmiş meyvənin rəngi

Açıq yaşıl

Meyvənin qabığı

Zəif dalğavari

Meyvənin orta çəkisi

48,0-50,0 qr

Məhsuldarlığı

330,0-370,0 sen/ha

Zümrüd

AZN1,00Fiyat
    bottom of page