top of page

Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

115-122 gün

Meyvəsinin forması

Konusvari

Yetişmiş meyvənin rəngi

Açıq yaşıl

Meyvənin qabığı

Zəif qabırğalı

Meyvənin orta çəkisi

90,0-125,0 qr

Məhsuldarlığı

6,5-7,2 kq/m2

1000 toxumun  çəkisi

5,5 qr

Töhfə (istixana sortu)

AZN1,00Fiyat
    bottom of page