top of page

Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

90-100 gün

Meyvənin forması

Şarşəkilli

Meyvənin  rəngi

Tünd yaşıl

Meyvənin orta çəkisi

5,0-20,0 kq

Məhsuldarlığı

270,0-420,0  sen/ha

Toxum çıxımı

2,0-4,0sen/ha

Mərcan

AZN1,00Fiyat
    bottom of page