top of page

Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

105-110 gün

Məhsul başının forması

Yastı-dəyirmi

Yetişmiş başın rəngi

Yaşılımtıl ağ

Məhsul başının  orta kütləsi

1,3-3,4 kq

Məhsuldarlığı

420,0-430,0 sen/ha

1000 toxumun kütləsi

3-4 qr

Jalə (yazlıq)

AZN1,00Fiyat
    bottom of page