top of page

Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

105-109 gün

Meyvəsinin forması

Düz konusvari

Yetişmiş meyvənin rəngi

Açıq yaşıl

Meyvənin qabığı

Zəif dalğavari

Meyvənin orta çəkisi

29,0-31,0 qr

Məhsuldarlığı

350,0-410,0 sen/ha

Göygöl

AZN1,00Fiyat
    bottom of page