top of page

Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

118-120 gün

Meyvəsinin forması

Uzun-silidrik

Yetişmiş meyvənin rəngi

Tünd bənövşəyi

Meyvənin qabığı

Hamar-parlaq

Meyvənin orta çəkisi

152,0-158,0 qr

Məhsuldarlığı

465,0-541,5 sen/ha

1000 toxumun çəkisi

4,0-5,0 qr

Fədai

AZN1,00Fiyat
    bottom of page