top of page

Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

70-75 gün

Paxlanın  forması

Silidrik, ucu azca əyri

Paxlanın rəngi

Yaşıl, sıyrımsız

Toxumun forması

Özündən xətli ellipisvari

Toxumun rəngi

1000 ədəd toxumun çəkisi

300,0-350,0 qr

Məhsuldarlığı

197,0-204,0 sen/ha

Bəyaz

AZN1,00Fiyat
    bottom of page