top of page

Yetişkənliyi

Ortatezyetişən

Yetişmə müddəti

105-110 gün

Meyvəsinin forması

yastı-yumru

Yetişmiş meyvənin rəngi

qırmızı

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

156,0-172,0 qr

Məhsuldarlığı

520,8-532,3 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

4-6 ədəd

Nuru

AZN1,00Fiyat
    bottom of page