top of page

Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

203-220 gün

Məhsul başının forması

Dairəvi

Yetişmiş başın rəngi

Açıq yaşıl

Məhsul başının  orta kütləsi

1,0-2,0  kq

Məhsuldarlığı

430,0-545,0 sen/ha

1000 toxumun kütləsi

3-4 qr

Araz (payızlıq)

1,00AZNFiyat
    bottom of page