top of page

Yetişkənliyi

Ortayetişən

Yetişmə müddəti

80-90 gün

Yumrunun  forması

Uzunsov , ovalvari

Yumrunun rəngi

Əmtəəlik yumrunun orta çəkisi

85-90 qr

Məhsuldarlığı

180-200 sen/ha

Əmiri-600

1,00AZNFiyat
    bottom of page