top of page

Yetişkənliyi

Ortatezyetişən

Yetişmə müddəti

111-115 gün

Meyvəsinin forması

Yastı-yumru

Yetişmiş meyvənin rəngi

Açıq qırmızı

Meyvənin qabığı

Hamar, ləkəsiz

Meyvənin orta çəkisi

130,0-160,0 qr

Məhsuldarlığı

380,0-480,0 sen/ha

Toxum yuvalarının sayı

4-6 ədəd

Şəkər

AZN1,00Fiyat
    bottom of page