top of page

Yetişkənliyi

Tezyetişən

Yetişmə müddəti

105-110 gün

Meyvəsinin forması

Uzunsov sivri uclu

Yetişmiş meyvənin rəngi

Yaşıl

Meyvənin qabığı

hamar

Meyvənin orta çəkisi

5,3 qr

Məhsuldarlığı

330,0-372,0  sen/ha

Şəfəq

AZN1,00Fiyat
    bottom of page